Expert Harold van Dartel

Donderdag 2 juni heb ik een super leuk, leerzaam en gezellig gesprek gehad met Harold van Dartel. Via Pierke ben ik aan zijn contactgegevens gekomen. Harold geeft les op het Sint Lucas college in Boxtel. Hij is al een langere tijd bezig met het creatieve denken. De volgende punten zijn aan bod gekomen:

 • Curriculum
 • Lessenserie creatief denken
 • Theorie
 • Rondleiding gebouw

Curriculum
Creatief denken is binnen de opleiding Media Vormgeving een apart vak. Binnen deze opleiding verschillende richtingen waar de studenten voor kunnen kiezen namelijk; werken, eigen onderneming en doorstroom HBO. Binnen de richting HBO doorstroom wordt er lesgegeven in het creatief denken.

Lessenserie
1. Het laten ontdekken dat iedereen via patronen denkt.

 • Verschillende testjes om je bewust te maken dat je in patronen denkt.
 • Proberen dit los te maken door verschillende oefeningen
  • Vb. Je moet elk voorwerp dat je ziet benoemen. Daarna moet je telkens 1 voorwerp overslaan met benoemen. Je ziet bijvoorbeeld een pan en daarna een glas. Je zegt tegen het glas ‘pan’. Daarna kun je het nog moeilijker maken door twee voorwerpen over te slaan. Het doel van deze opdracht is dat de leerlingen bewust worden van de patronen die wij in onze hersenen hebben gemaakt. Het is lastig om deze patronen te doorbreken. Wanneer je deze oefening echt zult trainen zal het steeds makkelijker gaan.
 1. Het loslaten van deze patronen door verschillende technieken. Dit wordt al direct aan een probleemstelling gehangen. Er worden met verschillende creativiteitstechnieken naar het probleem gekeken. De regels worden heel duidelijk uitgelegd en toegepast. Er worden zoveel mogelijk ideeën bedacht door de studenten aan de hand van de technieken. De ideeën worden op post-its geschreven en daarna pakt Harold deze aan en leest het hard op voor. Hij plakt de post-it op het bord en clustert zo direct de ideeën. Aan het einde van de sessie is elke leerling onderdeel van een groep en gaan een idee uitwerken.
 • Vanuit het boek Creativiteit hoe? zo! van Igor Byettebier
 1. Het uitwerken van het gekozen idee.
 1. Het uitgewerkte idee presenteren aan elkaar.

Theorie
Harold heeft aangegeven aan welke boeken hij veel heeft gehad. Deze wil ik ook gaan bekijken.

 • Creativiteit hoe? Zo! van Igor Byettebier
 • Creatief denken van Mario Prikke (veel meer op de conceptuele kant)

Rondleiding gebouw
Tijdens de rondleiding heeft Harold mij laten zien hoe ze op de school werken. Wat ik duidelijk zie is dat de omgeving een stuk vrijer is dan bij ons op school. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook van invloed is op de creativiteit van de studenten. Op een beurs heb ik een keer een bijzondere verf gezien. Deze verf had dezelfde eigenschappen als een whiteboard en wat magnetisch. Volgend schooljaar wil ik graag de projecten van onze studenten meer zichtbaar maken door bijvoorbeeld elke projectgroep een wand te geven waar zij hun project zichtbaar moeten maken.

Concluderend was het een nuttig gesprek en ik ben erg door Harold geïnspireerd door zijn manier van aanpakken met de studenten. Dit was een belangrijk gesprek voor mijn onderzoek, omdat Harold mij een concreet voorbeeld heeft laten zien van zijn invulling aan het creatief denken. Ook heeft Harold door het voorbeeld van zijn lessenserie laten zien dat het geen ongrijpbaar onderwerp hoeft te zijn. Hij gaf mij als tip om een dag cursus te gaan volgen mij COCD en dan voor het creatief denken. Als ik dit zelf goed beheers kan ik dit ook gaan toepassen met de studenten. Door dit gesprek ben ik erachter gekomen dat er veel manieren zijn om creativiteit aan te pakken en te interpreteren. Harold heeft voor zichzelf een duidelijke manier ontworpen door middel van een lessenserie. Deze lessenserie ga ik als startpunt gebruiken voor mijn experiment. Daarna wil ik dit gaan evalueren met de studenten en kan ik een volgende stap gaan maken.

Voor mijn onderzoek heb ik hieruit gehaald dat Harold in zijn lessen veel persoonlijke begeleiding geeft. Hij neemt en houdt de leiding tijdens het creatieve proces. Hiermee zorgt hij ervoor dat de sfeer zo optimaal mogelijk is voor het creatieve proces.  Dit is namelijk een van de belangrijkste inzichten van dit gesprek geweest. Als ik wil dat studenten meerdere ideeën gaan genereren moeten de regels worden gehandhaafd tijdens de brainstorm. Namelijk dat alle ideeën goed zijn en dat er respectvol met elkaar moet worden omgegaan. Hiermee zou de weestand omlaag kunnen gaan bij de MBO-student als het gaat om het genereren van meerdere ideeën. Dit is een begin van het antwoord op mijn deelvraag: “Hoe kan ik de weestand verminderen bij de MBO-student?”

 

← Previous post

Next post →

1 Comment

 1. In deze blogpost mis ik nog steeds de koppeling WAT voor jou van belang is en WAAROM? je beschrijft DAT het van belang is en niet waarom. Als je zijn lessenserie beschrijft wil ik van je weten wat JIJ er uit naar voren haalt en WAAROM jij denkt (of het vermoeden hebt) dat dit waardevol is voor jouw onderzoek. Je schrijft nog ‘beschrijvend’ (dit zie ik, dit doet hij, dit zegt hij), je moet het omvormen naar ‘beargumenterend’: Bij zijn lessenserie: ‘er wordt met verschillende creativiteits technieken gewerkt’ (WELKE?), ‘Er worden ideeen bedacht, ze worden op post its geschreven en geclusterd’. Waarom is dit een belangrijk inzicht voor jou? Maak het steeds veel specifieker. de beschrijvingen zijn inleidingen, daarna moet je het verbinden aan je eigen ontwerpvraag.

Geef een reactie