Vrijdag 18-11-2016 heb ik een gesprek gehad met David van der Kooij. David is een zzp-er, maar werkt vaak in opdracht voor bedrijven. Hij is gefascineerd door creativiteit en heeft zich er hard voor gemaakt dat het belang van creativiteit weer wordt ingezien op basisscholen.

In het begin van mijn onderzoek kwam David al direct in beeld. Door onze drukke agenda’s is zo dat ik pas maanden later met hem een afspraak kon maken. Tijdens mijn onderzoek ben ik meerdere experts tegen gekomen en ik vroeg me af wat David nog voor mij zou kunnen betekenen.

Na ongeveer 10 minuten kwam ik erachter dat David juit heel veel voor mijn onderzoek kan betekenen. Hij is met dezelfde onderwerpen bezig en heeft al veel meer ervaring in het onderwijs met betrekking tot creativiteit. Enkele onderwerpen waar we het over hebben gehad zijn:

  • Definitie van creativiteit
  • Creativiteit in het onderwijs
  • Beoordelen van creativiteit

Definitie van creativiteit
Creativiteit is het veel kunnen verbeelden en er daarna een betekenis (waarde) aan geven. Uiteindelijk moet het creatieve proces iets dienen. Het gaat dan om denken, leren en combineren.

Creativiteit in het onderwijs
Als je iets wilt gaan doen met creativiteit in het onderwijs, zal je vanaf onderaan moeten beginnen. Volgens David moet je het creativiteitsproces gaan vermommen, zodat de studenten direct bezig gaan. Daarna pas de uitleg van wat ze precies hebben gedaan. De kern van de zaak ligt bij het probleem dat studenten het eng vinden om creatief bezig te zijn. Wanneer ze niet door hebben dat ze creatief bezig zijn zullen ze zich gemakkelijker voelen. Als je voorbeelden vind waaruit blijkt dat ze meerdere ideeën nodig hebben spreekt het voor de studenten veel meer.

Beoordelen van creativiteit
David heeft ook al veel ervaring met het beoordelen van creativiteit. Hij zegt dat je kunt beoordelen op het product en het proces. De maatstaven die hij hanteerd om het generen van verschillende ideeën te beoordelen zijn:

  • Hoeveelheid van ideeën
  • Diversiteit van ideeën
  • Originaliteit van ideeën
  • Detaillering van ideeën

Dit gesprek heeft mij bevestiging gegeven op het gebied van het belang van creativiteit in het onderwijs. Creatief denken gaat om denken, verbeelden en combinaties maken. David geeft aan dat er veel scholen geïnteresseerd zijn in zijn lesbrieven. Het nut van het onderwerp wordt op dus op meerdere plekken aangehaald. David richt zich alleen op de basisscholen. Dit is niet mijn doelgroep, maar het gaat wel over een schoolsysteem. Terwijl we het hierover hadden hebben we ook handvatten bedacht om creativiteit te beoordelen. Volgens mij gaat het namelijk om de hoeveelheid, diversiteit, originaliteit en de detaillering van ideeën. Voor mijn deelvraag: ‘Hoe kan ik de weerstand verminderen bij de MBO-student?’ zijn dit goede inzichten. Ik denk namelijk dat de student het halen van studiepunten ook erg belangrijk vind. Hiervoor moet creativiteit mee worden genomen in de beoordeling. Wat ik hier moeilijk aan vind is de tegenstelling die ik veel tegen kom, namelijk dat je creativiteit niet moet beoordelen. Ook wanneer je dingen positief beoordeeld zou de student daarna weer precies hetzelfde kunnen gaan doen, omdat het namelijk positief is beoordeeld. Dit is niet waar ik naar op zoek ben. Dus ik moet geheel neutraal in het proces staan en de leerling hierin vrij laten. David heeft mij twee boeken meegegeven waar meer informatie over creativiteit en het modellen om creativiteit te kunnen beoordelen. Met de kennis van andere creatieve opleidingen en met behulp van deze theorie wil ik een goed fundament gaan maken om uiteindelijk mijn eigen beoordelingssysteem te kunnen ontwikkelen voor creativiteit.