Vrijdag 16 december heeft Hilko Idsinga zijn eigen gemaakte creatieve tool met mij gedeeld. Zijn tool bestaat uit zes verschillende fases:

 1. Vraag vaststellen
  Wat is precies de ontwerpvraag. Deze moet volledig worden vastgesteld om zo goed aan het proces te beginnen.
  Bijvoorbeeld:
  Ontwerp een vervoermiddel voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
 2. Ontleden van de vraag
  Welke elementen zitten er allemaal in de ontwerpvraag?
  Bijvoorbeeld:
  – vervoermiddel
  – kinderen van 4 tot 8 jaar
 3. Brainstormen
  Wat zijn alle associaties die worden gedaan met de ontwerpvraag? Deze worden allemaal genoteerd.
  Bijvoorbeeld:
  Het moet een leuk vervoermiddel worden. Het moet een vervoermiddel worden die alleen mechanisch wordt uitgevoerd.
 4. How to… (hoe kunnen we…)
  Maak de vraag ‘hoe kunnen we…’ af en vul deze daarna in.
  Bijvoorbeeld:
  Hoe kunnen we een leuk vervoermiddel ontwerpen? We zouden een spel element kunnen toevoegen.
 5. What if… (wat als we…)
  Maak de vraag ‘wat als we…’ af en vul deze daarna in.
  Bijvoorbeeld:
  Wat als we het spelelement toevoegen? Als we een spelelement toevoegen kunnen we de uitslagen gaan delen via een platform.
 6. Interactie
  Het gesprek aangaan met elkaar simuleert het creatieve proces. Door met elkaar over de probleemstelling te praten kun je telkens weer andere associaties maken en hierdoor op andere ideeën komen.

Volgens Hilko is het beginnen met een goede vraagstelling essentieel. De tool van Hilko is zo ontworpen dat deze niet eindig is. Je kunt op de verschillende kaarten schetsen en telkens diepere associaties aanbrengen. De concrete ideeën worden geschetst in een bijbehorend notitieblok.

In de toolset van Hilko zitten wat elementen die terugkomen in het morfologische overzicht dat ik heb vormgegeven. In het morfologisch overzicht wordt ook de ontwerpvraag ontleed in verschillende functies. Er wordt dan per functie naar oplossingen gezocht. De vergelijking van deze twee verschillende tools heeft me verder geholpen voor mijn onderzoek. De toolset van Hilko is wat complexer dan het morfologische overzicht, maar bied wel meer mogelijkheden om buiten je eigen kaders te gaan denken.