De tweede les stond in het teken van de groep brainstorm. Voordat we hiermee begonnen hebben we nog de probleemstelling geherformuleerd. De herformulering is er voor dat je een inspirerend en activerend doel wil bereiken. De herformulering was:

Zou het niet fantastisch zijn dat het grondwaterpeil het meest besproken onderwerp word van Nederland?

De eerste techniek was de ‘Purge’. Dit is het spuien van alle ideeën die in je op komen. Dit heeft de hele eerste les geduurd. Met de 6 studenten zijn we op 50 ideeën gekomen voor dit probleem. Aan het einde van de les hebben we de ideeën gecategoriseerd met de COCD-box methode.

Voor de brainstormsessie zijn de volgende regels opgesteld:

  1. STEL JE OORDEEL UIT!
    De eerste is meteen de moeilijkste regel, omdat we vaak geneigd zijn alles kritisch te bekijken. Onderbreek een brainstorm nooit met een oordeel over een idee. Je schakelt hierbij over van je rechter- naar je linkerhersenhelft en verstoort daarmee je eigen creatieve proces en dat van anderen! Het haalt de energie uit de sessie. In de divergerende fase gaat het erom zoveel mogelijk ideeën te genereren. Later, in de convergerende fase, ga je bekijken welke ideeën je het beste helpen om tot de juiste oplossing te komen.
  2. HEB AANDACHT VOOR ‘DOMME’ IDEEËN…
    Wanneer iemand een idee oppert dat je ‘dom’ lijkt (dat is een oordeel…), denk dan goed na. Er bestaan geen domme ideeën; iemand heeft een koppeling gemaakt tussen het vraagstuk en een oplossing die jij nog niet hebt gezien! Bovendien zal de ander niet makkelijk meer met nieuwe ideeën komen als jij ‘m voor ‘dom’ hebt uitgemaakt. Heb juist aandacht voor deze ‘domme’ opmerkingen, want misschien brengt het jou ook op een nieuw pad van onverwachte oplossingen.
  3. LIFT MEE OP DE IDEEËN VAN ANDEREN
    Stelen mag in een brainstormsessie. Alle ideeën zijn namelijk van iedereen, je bent samen verantwoordelijk voor het proces. Luister goed naar elk idee en denk na hoe je dit idee nóg beter kunt maken, of welke ideeën de oplossing bij jou oproept. Maak combinaties van elkaars inzichten, dat leveren vaak de beste oplossingen op.

Volgende week gaan we verschillende creativiteitstechnieken uitproberen. ik ben benieuwd welke ideeën er dan nog bij komen!