De eerste les is gegeven van de lessenserie ‘creatief denken’. De eerste les bestaat uit het bewust maken van het denken in patronen en een korte uitleg over de werking van de hersenen met betrekking tot de neurotransmitters. Na het doen van wat oefeningen hebben de studenten de opdracht gekregen om het probleem te analyseren door daar een bronnen mindmap van te maken. Het is de bedoeling dat de studenten 360 graden om het probleem heen lopen.

  • Wie
  • Wat
  • Waar
  • Wanneer
  • Waarom

De opdracht luidde:

Verdrogen of verzuipen

De gevolgen van grote regenbuien en lange droogte wordt steeds duidelijker via media, maar mensen weten amper dat dat ook onder hun eigen huis of werkplek belangrijk is. Bijvoorbeeld voor natuurgebieden of bijvoorbeeld de kwaliteit van dijken is de (hoogte van) het grondwater heel belangrijk.

Heb je weleens tijdens een bezoek aan het strand een kuil gegraven? Zo ja, heb je dan ook gemerkt dat, naarmate je wat dieper komt, de kuil gevuld wordt met water? Dit water is grondwater en dit vindt ook plaats wanneer je in Schiedam een kuil graaft. In de stad is dit fenomeen minder herkenbaar, het treedt namelijk pas op wanneer je kuil + 1 meter diep is. Op het strand zijn enkele tientallen centimeters al voldoende.

Zoals je in dit artikel leest, is het grondwaterpeil belangrijk in Nederland. De gewone burger heeft hier nauwelijks kennis van. Dit is een probleem dat niet zomaar op te lossen is…

Of zijn er misschien toch ideeën te bedenken die wel een steentje bijdragen aan een mooie oplossing? Aan deze ideeën ga jij werken. Ideeën die een stuk creatiever zijn dan de oplossingen die we van de overheid kunnen verwachten en wellichtwerken ze nog een stuk beter ook!

Studenten waren erg enthousiast en gingen direct met de opdracht aan de slag! De volgende les zal bestaan uit de groep brainstorm. Ik ben erg benieuwd!